Sākums / Pakalpojumi / Realizētie projekti

Realizētie projekti

2019 / 11.01.

Objekta nosaukums: Optikas tīkla infrastruktūras projektēšana un izbūve. Līguma summa EUR bez PVN: 350’450.31 Skatīt

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

2019 / 10.22.

Objekta nosaukums: Optikas tīkla infrastruktūras projektēšana un izbūve, Garkalne, Kadaga - Līguma summa 152’702.22 Skatīt

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

2019 / 09.23.

Objekta nosaukums: Optikas tīkla infrastruktūras projektēšanas, izbūves un nodošanas ekspluatācijā darbu veikšana objektā Kadagā. Skatīt

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

2019 / 06.02.

Ražošanas teritorijas “Ķieģeļceplis” un “Ķieģeļceplis2”, Valkā, Valkas novadā, 3’338’056.89 eur Skatīt

Valkas novada dome

2019 / 06.02.

Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Zemgales un Rīgas plānošanas reģionā Skatīt

SIA „RECK”

2019 / 06.02.

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, 406’066.08 eur Skatīt

SIA „Rūpe”

2019 / 06.02.

Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, 836’264.24 eur Skatīt

SIA „Rūpe”

2019 / 06.02.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta, 1’138’010.61 eur Skatīt

Valkas novada dome

2019 / 06.02.

Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Valmierā un Valmiermuižā, 639’704.43 eur Skatīt

SIA „Valmieras ūdens”

2019 / 06.02.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas Smiltenē, 3.kārta, 1’209’859.80 eur Skatīt

Smiltenes novada dome /
SIA „Smiltenes NKUP”

2019 / 06.02.

Inženiertīklu izbūve NBS “Ādažu nacionālajā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā (ārkārtas apstākļos), 2’530’424.37 eur Skatīt

Valsts aizsardzības militāro
objektu un iepirkumu centrs

2019 / 06.01.

Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas skolas pārbūve, 252’456.11 eur Skatīt

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

2019 / 06.01.

Balvu kultūras un atpūtas centrs, 870’708.67 eur Skatīt

Balvu novada pašvaldība

2019 / 06.01.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē, Daugavas ielā 7A, pārbūve, 957’332.36 eur Skatīt

SIA „Smiltenes NKUP”

2019 / 06.01.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, pārbūve, 1’389’993.51 eur Skatīt

Cēsu novada pašvaldība

2019 / 06.01.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūve, 1’321’808.05 eur Skatīt

Valkas novada dome

2018 / 06.01.

330/110kV gaisvadu līniju trašu attīrīšana no apauguma (krūmiem) Skatīt

AS „Augstsprieguma tīkls”

2018 / 06.01.

330 kV dzelzbetona balstu maiņa Skatīt

SIA „Latvijas energoceltnieks”

2018 / 06.01.

OPGW kabeļu līniju izbūve uz 110kV līnijām starp apakšstacijām “Dagda”, “Zilupe” un “Krāslava” Skatīt

AS „Latvenergo”

2017 / 06.02.

G.Apiņa ielas (posmā no Beātes ielas līdz Rubenes ielai) Valmierā pārbūve. ŪKT, ELT, VST Skatīt

AS „Ceļu pārvalde”

2017 / 06.02.

Lāčplēša, Vējkalna un Rijkalna ielas pārbūves Skatīt

SIA „Limbažu ceļi”

2017 / 06.02.

Saulrītu ielas rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā Skatīt

SIA „Limbažu ceļi”

2017 / 06.02.

Cempu un Paula Valdena ielu pārbūve Valmierā. ELT, VST, ŪKT, LKT izbūve Skatīt

SIA „Limbažu ceļi”

2017 / 06.02.

Projektēšanas un būvniecības darbi objektā Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu alglomerācijas robežās, 402’544.98 eur Skatīt

Cēsu pilsētas SIA „VINDA”

2017 / 06.02.

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbi “Ūdensvada rekonstrukcija Rīgas un Vēju ielās Carnikavā, ūdensvada izbūve Mežgarciemā, kanalizācijas rekonstrukcija Cīruļu un Svīres ielās, Kalngalē un Laivu ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā, 54’370.85 eur Skatīt

Pašvaldības aģentūra
„Carnikavas komunlāserviss”

2017 / 06.02.

Ūdensvada un kanalizācijas pašteces vada Voldemāra Baloža ielā, posmā no Voldemāra Baloža ielas 2 līdz Ausekļa iela, Valmierā, 154’889.25 eur Skatīt

SIA „Valmieras ūdens”

2017 / 06.01.

Ārējo inženierkomunikāciju “RSU sporta bāze Taurene”izbūve, 232’841.46 eur Skatīt

Rīgas Stradiņa universitāte

2017 / 06.01.

Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 0040715 001 atjaunošana, daļu telpu piemērojot dienesta viesnīcas vajadzībām, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, 1’374’468.30 eur Skatīt

Cēsu novada pašvaldība

2017 / 06.01.

Dabas un tehnoloģiju parka ēkas, piebraucamais ceļš un stāvlaukuma būvniecība, 699’704.52 eur Skatīt

Pārgaujas novada pašvaldība

2017 / 06.01.

Būvprojekta izstrāde, būvdarbi, autoruzraudzība objektā “GS AB Aviācijas eskadriļas glābēju un lidlauka nodrošinājuma dienesta ēka “NBS Aviācijas bāze””, 2’546’996.66 eur Skatīt

Valsts aizsardzības militāro
objektu un iepirkumu centrs

2017 / 06.01.

NBS NP 3.RNC kazarmu ēku bloka būvniecība 4.korpuss), Ādažu nacionālajā mācību centrā, “Kadagā”, Ādažu novadā Skatīt

SIA „Abora”

2017 / 06.01.

110 kV gaisvadu līniju remonta darbi Rīgas un Valmieras iecirkņos Skatīt

AS „Augstsprieguma tīkls”

2017 / 06.01.

0.4kV pieslēguma vietas, apgaismojuma tīkla un videonovērošanas tīklu izbūve Vecpuišu parkā, Valmierā (2.kārta) Skatīt

Valmieras pilsētas pašvaldība

2017 / 06.01.

Ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcija Smiltenes novada Smiltenes pilsētā, Ceriņu ielā un Līvu ielā Skatīt

Smiltenes novada dome

2017 / 06.01.

Ielu apgaismojuma izbūve Zemeņu ielā, Kocēnos Skatīt

Kocēnu novada dome

2017 / 06.01.

Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai. Apgaismojuma izbūve un kabeļu čauļošana Skatīt

SIA „8 CBR”

2017 / 06.01.

20kV GEPL LL-22 (no AL22-01 līdz b.Nr.34), LL-26 (no AL26-01 līdz b.Nr.19), LL-30 (posmā no A/st. Nr.124 līdz b.Nr.37), T-4286 “Avots”, T-4484 “Dzelzis - 1”, T-4485 “Dzelzis-2”, T-4373 “Airi” 20/0.4kV tīkla Skatīt

AS „Sadales tīkls”

2017 / 06.01.

NBS GA AB kazarmas jaunbūve, katlu mājas un teritorijas inženiertīklu pārbūve (1.kārta un 2.kārta) “NBS Aviācijas bāze”, Rembates pagasts, Ķeguma novads. Eletroapgādes ierīkošana un ārējās elektroapgādes un vājstrāvas tīklu izbūve Skatīt

SIA „Arčers”

2017 / 06.01.

NBS NP 3.RNC kazarmu ēku bloka būvniecība (3.korpuss), Ādažu nacionālajā mācību centrā, “Kadagā”, Ādažu novadā Skatīt

SIA „Abora”

2017 / 06.01.

G.Apiņa ielas (posmā no Beātes ielas līdz Rubenes ielai) Valmierā pārbūve. ŪKT, ELT, VST Skatīt

SIA „Limbažu ceļi”

2017 / 06.01.

Cempu un Paula Valdena ielu pārbūve Valmierā. ELT, VST, ŪKT, LKT izbūve Skatīt

SIA „Limbažu ceļi”

2016 / 06.02.

Smiltenes pilsētas Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukcija Skatīt

SIA „8 CBR”

2016 / 06.01.

Ūdenssaimniecības infrastruktīras attīstība Smiltenes novada Blomes ciemā, 112’032.04 eur Skatīt

SIA „Smiltenes NKUP”

2016 / 06.01.

Degvielas, gāzes uzpildes stacijas ar veikalu, kafejnīcu, teritorijas labiekārtojumu “Cielavas”, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas novads, būvniecība, 883’590.09 eur Skatīt

SIA „DA 3”

2016 / 06.01.

Pirmsskolas izglītības iestādes (rekonstrukcija) pārbūve par pansionātu, Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, 729’863.65 eur Skatīt

Madonas novada pašvaldība

2016 / 06.01.

Ekipējuma noliktavu jaunbūve “Ādažu nacionālājā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā, 1’484’454.49 eur Skatīt

Valsts aizsardzības militāro
objektu un iepirkumu centrs

2016 / 06.01.

NBS NP 3.RNC kazarmu ēku bloka būvniecība “Ādažu nacionālajā mācību centrā „Kadagā”, Ādažu novadā” Skatīt

SIA „Abora”

2016 / 06.01.

Valsts reģionālā autoceļa P30, Cēsis – Vecpiebalga-Madona posma km 24.60-38.00 rekonstrukcija posmā no km 31.960 līdz km 32.460. Telekomunikāciju pārbūves un ārējo apgaismes tīklu izbūve Skatīt

SIA „8 CBR”

2016 / 06.01.

NBS Aviācijas bāzes sakaru, navigācijas un meteoroloģiskās sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana. Elektroapgādes un vājstrāvas tīklu izbūve Skatīt

SIA „Arčers”

2015 / 06.01.

Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemā II kārta, 356’736.82 eur Skatīt

SIA „Vangažu avots”

2015 / 06.01.

Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā II kārta, 330’365.80 eur Skatīt

SIA „Vangažu avots”

2015 / 06.01.

Brīvības ielas Valmierā, posmā no Palejas ielas līdz Pilātu ielai, rekonstrukcija. LK,ELT, EST Skatīt

SIA „Limbažu ceļi”

2015 / 06.01.

Siltumtrašu rekonstrukcija Gaujaslīču ielā Gaujā Inčukalna novadā, 188’019.56 eur Skatīt

SIA „Vangažu avots”

2015 / 06.01.

Siltumtrašu rekonstrukcija pa Miera, Saules un Zvaigžņu ielām Inčukalnā, Inčukalna novadā, 148’668.01 eur Skatīt

SIA „Vangažu avots”

2015 / 06.01.

Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība (būvdarbi), 501’976.86 eur Skatīt

Pašvaldības aģentūra
„Carnikavas komunlāserviss”

2015 / 06.01.

Andreja Upīša ielas Valmierā (2.kārta – posmā no Rubenes ielai līdz Salacas ielai un 3.kārta – posmā no Salacas ielas līdz Patversmes ielai) rekonstrukcija. ŪKT Skatīt

AS „Ceļu pārvalde”

2015 / 06.01.

Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība, 379’083.00 eur Skatīt

SIA „Rūpe”

2015 / 06.01.

Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība, 435’090.29 eur Skatīt

SIA „Rūpe”

2015 / 06.01.

Alūksnes novada Alsviķu pagasta, Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība, 412’292.53 eur Skatīt

SIA „Rūpe”

2015 / 06.01.

Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība, 423’515.57 eur Skatīt

SIA „Rūpe”

2015 / 06.01.

Transformatoru eļļas uztvērēju un savācēju remonta darbi un separatoru uzstādīšana apakšstacijās – Nr.66 “Priekule”, Nr.69 “Nīca”, Nr.154 “Džūkste”, Nr.157 “Ķemeri”, Nr.195 “Barkava”, Nr.28 “Jēkabpils”, Nr.33 “Krāslava”, Nr.45 “Iecava”, 169’709.63 eur Skatīt

AS „Augstsprieguma tīkls”

2015 / 06.01.

Katlumājas rekonstrukcija ar divu jaunu šķeldas katlu, 1.4 MW katrs, uzstādīšanu Gaujaslīču ielā 41, Gauja, Inčukalna novads, 846’198.33 eur Skatīt

SIA „Vangažu namsaimnieks”

2015 / 06.01.

110kV gaisvadu līniju trašu attīrīšana no apauguma (krūmiem) Valmieras iecirknī Skatīt

AS”Augstsprieguma tīkls”

2015 / 06.01.

Brīvības ielas Valmierā, posmā no Palejas ielas līdz Pilātu ielai, rekonstrukcija. LK,ELT, EST Skatīt

SIA “Limbažu ceļi”

2015 / 06.01.

Perspektīvā plānotā gājēju pārvada pār autoceļu P103 Dobele-Bauska 17.44kM izgaismošana Skatīt

VAS „Latvijas Valsts meži”

2015 / 06.01.

330/110 kV gaisvadu līniju dubultsējumu izolatoru ķēžu uzstādīšana un balstu taisnošanas darbi Krustpils un Valmieras iecirkņos Skatīt

AS „Augstsprieguma tīkls”

2015 / 06.01.

Valmieras pilsētas apgaismojuma infrastruktūras nomaiņa Skatīt

Valmieras pilsētas pašvaldība

2015 / 06.01.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Skatīt

Kocēnu novada dome

2014 / 06.02.

Madonas pilsētas PII “Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbi, 1’401’967.76 eur Skatīt

2014 / 06.02.

Optikas kabeļu infrastruktūras būvniecība objektā "Alūksne" Skatīt

SIA „Latvijas energoceltnieks”

2014 / 06.02.

Maģistrālo optisko kabeļu infrastruktūrras projektēšana un būvniecība ceļa posmā no Kolkas ielas (Sanatorija "Dzintarkrasts, Jūrmalā) līdz Jelgavas ielai 29, Tukumā Skatīt

SIA „Latvijas energoceltnieks”

2014 / 06.02.

Maģistrālo optisko kabeļu infrastruktūras projektēšana un izbūve EST infrastruktūras trasē Berģi-Valka, 2’314’844.66 eur. Skatīt

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemā, 582’338.21 eur Skatīt

SIA „Vangažu avots”

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā, 2.kārta. Būvdarbi Jāņparka rajonā un Putriņu meža rajonā, 1.kārta, Mūrmuižas rajonā, 1.kārta, un Kaugurmuižas rajonā, 1.kārta. ŪKT Skatīt

CBF SIA „Binders”

2014 / 06.01.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekosntrukcija/paplašināšana Beverīnas un Oškalna ielās, 308’134.73 eur Skatīt

Valkas novada dome

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Valkas novada Kārķu ciemā, 317’175.44 eur Skatīt

Valkas novada dome

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Variņu ciemā.Būvdarbi, 350’340.23 eur Skatīt

SIA „Smiltenes NKUP

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Variņu ciemā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-65, 129’378.93 eur Skatīt

SIA „Smiltenes NKUP”

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Palsmanes ciemā. Būvdarbi, 506’272.91 eur Skatīt

SIA „Smiltenes NKUP”

2014 / 06.01.

Projektēšanas un būvniecības darbi objektā Priekuļu novada Priekuļu pagasta Jāņmuižas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, 198’579.99 eur Skatīt

Cēsu pilsētas SIA „VINDA”

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības attīstība Pabažu ciemā, Sējas novadā, 576’988.67 eur Skatīt

Sējas novada dome

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā, 313’081.49 eur Skatīt

Strenču novada dome

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 4.etaps, 475’256.46 eur Skatīt

Strenču novada dome

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārta, 420’950.25 eur Skatīt

Kocēnu novada dome

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā, 363’740.57 eur Skatīt

SIA „Vangažu avots”

2014 / 06.01.

Balvu Valsts Ģimnāzijas rekonstrukcija 1.kārta, 1’075’962.68 eur Skatīt

Balvu novada pašvaldība

2014 / 06.01.

Cēsu centrālās bibliotēkas, ēkas kadastra apzīmējums 4201 005 2301 001, renovācija, ieviešot mērķtiecīgus funkcionālus un tehniskus uzlabojumus un saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 2319 001, rekonstrukcijas, pielāgojot telpas bibliotēkas vajadzībām, 1.kārtas būvdarbi Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, 2’206’034.48 eur Skatīt

Cēsu novada pašvaldība

2014 / 06.01.

Limbažu pilsētas apgaismojuma infrastruktūras modernizācija Skatīt

Limbažu novada pašvaldība

2014 / 06.01.

Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācijas otrās un trešās kārtas būvdarbi Skatīt

Smiltenes novada dome

2013 / 06.01.

Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada, Naukšēnu pagasta, Naukšēnu ciemā, 373’736.82 eur Skatīt

Naukšēnu novada pašvaldība

2013 / 06.01.

Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība, 353’474.38 eur Skatīt

Alojas novada dome

2013 / 06.01.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un ietaišu būvniecība Līgatnes novada “Skaļupēs”, 299’562.43 eur Skatīt

Līgatnes novada dome

2013 / 06.01.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija/paplašināšana Valkas novada, Valkas pilsētā, 774’016.91 eur Skatīt

Valkas novada dome

2013 / 06.01.

Strenču pašvaldības publisko apgaismojuma un infrastruktūras modernizācija Sedas pilsētā Skatīt

Strenču novada dome

2013 / 06.01.

Strenču pašvaldības publisko apgaismojuma un infrastruktūras modernizācija Strenču pilsētā Skatīt

Strenču novada dome

2013 / 06.01.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valmieras pilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā Skatīt

Valmieras pilsētas pašvaldība

Kontakti

SIA "woltec"

Biroja adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Tālrunis: +371 64225468
Fakss: +371 64222858
Mob.Tālr.: +371 29429501
E-pasts: woltec@woltec.lv

Juridiskā adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Reģistrācijas numurs: 44103097350
PVN maks. numurs: LV44103097350
Banka: AS LUMINOR BANK, Kods: RIKOLV22
Konta numurs: LV83RIKO0000085955549
Banka: AS SEB banka, Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV58UNLA0050022728750

Darbdienās: 8:00-17:00
Sestdienās/svētdienās: brīvs