Sākums / Objekti / Kazarmu ēkas (005) pārbūve objektā Cēsu ielā 54, Valmierā

Objekta nosaukums: Kazarmu ēkas (005) pārbūve objektā Cēsu ielā 54, Valmierā

Objekta adrese: Cēsu iela 54, Valmiera, LV-4201

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Līguma summa EUR bez PVN: 2’085’842.65

Realizācijas periods: 11.03.2021. – 20.06.2022.

Projekta laikā veiktie darbi: vispārceltnieciskie darbi,  inženierkomunikāciju iekšējo tīklu t.sk. ventilācijas, apkures, siltummezgla, iekšējā ūdensvada un kanalizācijas, elektroapgādes un apgaismojuma, iekšējo vājstrāvas tīklu, inženierkomunikāciju ārējo tīklu t.sk. ārējā ūdensvada un kanalizācijas, apgaismojuma un elektroapgādes, siltuma tīklu izbūves darbi un teritorijas labiekārtošana.

Kontakti

SIA "woltec"

Biroja adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Tālrunis: +371 64225468
Mobilais tālrunis: +371 29429501
Fakss: +371 64222858
E-pasts: woltec@woltec.lv

Juridiskā adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Reģistrācijas numurs: 44103097350
PVN maks. numurs: LV44103097350
Banka: AS SEB banka,
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV58UNLA0050022728750
Banka: AS LUMINOR BANK,
Kods: RIKOLV22
Konta numurs: LV83RIKO0000085955549

Darbdienās: 8:00-17:00
Sestdienās/svētdienās: brīvs