Sākums / Par Mums

Par Mums

SIA “WOLTEC” ir Vidzemes novada lielākais būvniecības uzņēmums, kas dibināts 2014. gadā. Savu saimniecisko darbību tas ir uzsācis 2015. gada 1. augustā, kad reorganizācijas rezultātā tika pievienota daļa no SIA “Vidzemes energoceltnieks”, pārņemot šī uzņēmuma 20 gadus ilgo līdzšinējo darbības pieredzi, saistības, tehniku un darbiniekus.

SIA “WOLTEC” nodrošina pakalpojumus šādās nozarēs:

 • elektroietaišu iekšējo un ārējo tīklu izbūve, projektēšana, tehnisko mērījumu un pārbaudes;
 • ielu apgaismojuma uzturēšanas darbi;
 • vispārējā būvniecība;
 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) iekšējo un ārējo tīklu izbūve;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūve;
 • elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūve un projektēšana;
 • ugunsdzēsības un apsardzes signalizāciju sistēmu un tīklu  izbūve;
 • elektrolīniju trašu attīrīšana.

Klientu vajadzību izpratne un apmierināšana stiprina mūsu pozīcijas tirgū. SIA „WOLTEC” sniedz klientiem augstas kvalitātes pakalpojumus atbilstoši to vēlmēm un saskaņā ar pielietojamām reglamentējošām prasībām elektromontāžas, vispārējās būvniecības un inženiertīklu izbūvē. SIA „WOLTEC” darbu kvalitātes garants ir uzņēmuma speciālistu kvalifikācija un pieredze.

Būvdarbu un projektu vadītāji ir augsti kvalificēti savu jomu speciālisti, kā arī uzņēmuma galvgalī ir profesionāla vadības komanda. Uzņēmums nodarbina ap 290 darbiniekus un speciālistus un pastāvīgi strādā pie to profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas.

Lai garantētu SIA “WOLTEC” sniegto pakalpojumu kvalitāti, 2015. gadā uzņēmuma tika ieviesta un patstāvīgi uzturēta integrētā pārvaldības sistēma atbilstoši standartiem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 šādās sertifikācijas jomās:

 • elektroietaišu projektēšana, montāža, ekspluatācija, tehnisko parametru pārbaude, mērīšana, ieregulēšana ietaisēs ar spriegumu līdz 400 kV,
 • vispārējo būvniecības darbu veikšana un vadīšana,
 • telekomunikāciju sistēmu projektēšana, izbūves darbu veikšana un vadīšana,
 • ugunsdrošības sitēmu projektēšana, izbūves darbu veikšana un vadīšana,
 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves darbu veikšana un vadīšana,
 • siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves darbu veikšana un vadīšana.

 

Uzņēmuma lielākie sadarbības partneri ir: AS “Latvenergo”, AS “Sadales tīkls”, AS “Augstsprieguma tīkls”, SIA “Valmieras ūdens”, SIA “Smiltenes NKUP”, SIA “RCI Gulbene”, SIA “Rubate”, SIA “ACBR”, SIA “Limbažu ceļi”, CBF SIA “Binders”, SIA “Arčers”, SIA “Elsana”,  SIA “Valkas ceļi”, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kā arī novadu pašvaldības.

2018.gada 5.aprīlī SIA “WOLTEC” ieguvusi VID apbalvojumu kā lielākais nodokļu maksātājs vidējo uzņēmumu grupā Vidzemes reģionā, savukārt 2018.gada 18.maijā -Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu „Gada uzņēmējs” un 2023.gada 13.novembrī – Valmieras novada pašvaldības goda rakstu nominācijā “Gada nodokļu maksātājs”.

Kontakti

SIA "woltec"

Biroja adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Tālrunis: +371 64225468
Mobilais tālrunis: +371 29429501
Fakss: +371 64222858
E-pasts: woltec@woltec.lv

Juridiskā adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Reģistrācijas numurs: 44103097350
PVN maks. numurs: LV44103097350
Banka: AS SEB banka,
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV58UNLA0050022728750
Banka: AS LUMINOR BANK,
Kods: RIKOLV22
Konta numurs: LV83RIKO0000085955549

Darbdienās: 8:00-17:00
Sestdienās/svētdienās: brīvs