PAR MUMS

SIA "WOLTEC" ir Vidzemes novada lielākais būvniecības uzņēmums, kas dibināts 2014. gadā. Savukārt saimniecisko darbību tas ir uzsācis 2015.gada 1. augustā, kad reorganizācijas rezultātā tika pievienota daļa no SIA "Vidzemes energoceltnieks", pārņemot šī uzņēmuma 20 gadus ilgo līdzšinējo darbības pieredzi, saistības, tehniku, un darbiniekus.

Klientu vajadzību izpratne un apmierināšana stiprina mūsu pozīcijas tirgū. SIA „WOLTEC” sniedz klientiem augstas kvalitātes pakalpojumus atbilstoši to vēlmēm un saskaņā ar pielietojamām reglamentējošām prasībām elektromontāžas, vispārējās būvniecības un inženiertīklu izbūvē. SIA „WOLTEC” darbu kvalitātes garants ir uzņēmuma speciālistu kvalifikācija un pieredze.


Aktualitātes


Mūsu objekti

  • Būvniecība
  • Elektromontāža
  • Telekomunikācijas
  • Ūdensvads un kanalizācija

Dienesta viesnīcas pārbūve Ausekļa ielā

Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa un stadiona pārbūve

Balvu Kultūras un Atpūtas centra pārbūve

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūve

Ražošanas teritorijas "Ķieģeļceplis", Valkā būvdarbi

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas – nepabeigtas jaunbūves pārbūve

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē, būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

Dzīvojamās mājas atjaunošana, daļu telpu piemērojot dienesta viesnīcas vajadzībām, Cēsīs

Degvielas, gāzes uzpildes stacijas ar veikalu, kafejnīcu, teritorijas labiekārtojums

Cēsu centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un saimniecības ēkas rekonstrukcija, pielāgojot telpas bibliotēkas vajadzībām, 1.kārtas

Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā III kārta

Siltumtrašu rekonstrukcija Gaujā, Inčukalna novadā

Siltumtrašu rekonstrukcija pa Miera, Saules un Zvaigžņu ielām Inčukalnā

OPGW kabeļu līniju izbūve uz 110 kV līnijām starp apakšstacijām “Dagda”, “Zilupe” un “Krāslava”

Perspektīvā plānotā gājēju pārvada pār autoceļu P103 Dobele-Bauska 17.44km izgaismošana

Valmieras pilsētas ielu apgaismojuma infrastruktūras nomaiņa

Optiskā tīkla infrastruktūras būvniecības darbi Jēkabpilī

Optiskā tīkla infrastruktūras būvniecības darbi Līvānos

Kontakti

SIA "woltec"

Biroja adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Tālrunis: +371 64225468
Mobilais tālrunis: +371 29429501
Fakss: +371 64222858
E-pasts: woltec@woltec.lv

Juridiskā adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Reģistrācijas numurs: 44103097350
PVN maks. numurs: LV44103097350
Banka: AS SEB banka,
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV58UNLA0050022728750
Banka: AS LUMINOR BANK,
Kods: RIKOLV22
Konta numurs: LV83RIKO0000085955549

Darbdienās: 8:00-17:00
Sestdienās/svētdienās: brīvs