Sākums / Objekti / Dabas un tehnoloģiju parka ēkas, piebraucamais ceļš un stāvlaukuma būvniecība

Objekta nosaukums: Dabas un tehnoloģiju parka ēkas, piebraucamais ceļš un stāvlaukuma būvniecība

Objekta adrese: “Stūri”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151

Pasūtītājs: Pārgaujas novada pašvaldība

Līguma summa: 699’704.52 EUR bez PVN

Realizācijas periods: 18.07.2017.-28.12.2017.

Objekts nodots ekspluatācijā: 2017.gada 28.decembrī

Projekta laikā veiktie darbi: Dabas un tehnoloģiju parka ēkas būvniecība, vispārceltnieciskie darbi, iekšējo un ārējo elektrotīklu būvniecība, apsardzes un signalizācijas sistēmu izbūve, ugungrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas izbūve,datortīklu izbūve, iekšējā un ārējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, apkures un ventilācijas sistēmu izbūve, ārējās siltumtrases tīkla izbūve, teritorijas labiekārtošana un piebraucamā ceļa izbūve.

Kontakti

SIA "woltec"

Biroja adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Tālrunis: +371 64225468
Mobilais tālrunis: +371 29429501
Fakss: +371 64222858
E-pasts: woltec@woltec.lv

Juridiskā adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Reģistrācijas numurs: 44103097350
PVN maks. numurs: LV44103097350
Banka: AS SEB banka,
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV58UNLA0050022728750
Banka: AS LUMINOR BANK,
Kods: RIKOLV22
Konta numurs: LV83RIKO0000085955549

Darbdienās: 8:00-17:00
Sestdienās/svētdienās: brīvs