Sākums / Objekti / Madonas pilsētas vidusskolas komplekss un stadions – 1.kārta. Sporta zāles korpusa atjaunošana. Piebūves mācību korpusiem un 2.kārta. Ēdamzāles/aktu zāles korpusa atjaunošana

Objekta nosaukums: Madonas pilsētas vidusskolas komplekss un stadions – 1.kārta. Sporta zāles korpusa atjaunošana. Piebūves mācību korpusiem un 2.kārta. Ēdamzāles/aktu zāles korpusa atjaunošana

Objekta adrese: Valdemāra bulvāris 6, Madona, Madonas novads. LV-4801

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība

Līguma summa EUR bez PVN: 2’382’372.10

Realizācijas periods: 19.06.2020. – 01.10.2021.

Projekta laikā veiktie darbi: vispārceltnieciskie būvdarbi, inženierkomunikāciju iekšējo tīklu t.sk. vēdināšana, siltumapgādes, siltummezgla, iekšējā ūdensvada un kanalizācijas, elektroapgādes un apgaismojuma, iekšējo vājstrāvas tīklu, ārējo inženierkomunikāciju tīkli, t.sk. ārējā ūdensvada un kanalizācijas, ārējo elektroapgādes tīklu un teritorijas labiekārtošana darbi.

Kontakti

SIA "woltec"

Biroja adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Tālrunis: +371 64225468
Mobilais tālrunis: +371 29429501
Fakss: +371 64222858
E-pasts: woltec@woltec.lv

Juridiskā adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Reģistrācijas numurs: 44103097350
PVN maks. numurs: LV44103097350
Banka: AS SEB banka, Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV58UNLA0050022728750
Banka: AS LUMINOR BANK, Kods: RIKOLV22
Konta numurs: LV83RIKO0000085955549

Darbdienās: 8:00-17:00
Sestdienās/svētdienās: brīvs