Sākums / Objekti / Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē, Daugavas ielā 7A, pārbūve

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē, Daugavas ielā 7A, pārbūve

Objekta adrese: Daugavas iela 7A, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Pasūtītājs: SIA „Smiltenes NKUP”

Līguma summa EUR bez PVN: 993’332.27

Realizācijas periods: 21.04.2017. – 17.12.2018.

Projekta laikā veiktie darbi: vispārceltnieciskie darbi, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes, videonovērošanas, piekļuves, elektronisko sakaru sistēmas – datu tīkls, siltuma mezgls, apkures sistēmu, iekšējo un ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas, iekšējo un ārējo elektroapgādes, elektronisko  sakaru sistēmu, siltumtrases izbūve un labiekārtošanas darbus.

Kontakti

SIA "woltec"

Biroja adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Tālrunis: +371 64225468
Mobilais tālrunis: +371 29429501
Fakss: +371 64222858
E-pasts: woltec@woltec.lv

Juridiskā adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Reģistrācijas numurs: 44103097350
PVN maks. numurs: LV44103097350
Banka: AS SEB banka, Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV58UNLA0050022728750
Banka: AS LUMINOR BANK, Kods: RIKOLV22
Konta numurs: LV83RIKO0000085955549

Darbdienās: 8:00-17:00
Sestdienās/svētdienās: brīvs