Sākums / Objekti / Smiltenes pilsētas Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukcija

Objekta nosaukums: Smiltenes pilsētas Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukcija

Objekta adrese:  Vecais parks, Smiltene

Pasūtītājs: SIA „8 CBR”

Realizācijas periods: 03.06.2015.- 15.12.2015.

Projekta laikā veiktie darbi: apgaismojuma tīklu izbūve

Objekta nosaukums:  Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā pārbūve

Objekta adrese:  Vecais parks, Smiltene

Pasūtītājs: SIA „8 CBR”

Realizācijas periods: 15.08.2016.-01.11.2016.

Projekta laikā veiktie darbi: apgaismojuma tīklu izbūve

Kontakti

SIA "woltec"

Biroja adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Tālrunis: +371 64225468
Mobilais tālrunis: +371 29429501
Fakss: +371 64222858
E-pasts: woltec@woltec.lv

Juridiskā adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Reģistrācijas numurs: 44103097350
PVN maks. numurs: LV44103097350
Banka: AS SEB banka, Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV58UNLA0050022728750
Banka: AS LUMINOR BANK, Kods: RIKOLV22
Konta numurs: LV83RIKO0000085955549

Darbdienās: 8:00-17:00
Sestdienās/svētdienās: brīvs