Sākums / Objekti / Ražošanas teritorijas “Ķieģeļceplis” un “Ķieģeļceplis2”, Valkā, Valkas novadā

Objekta nosaukums: Ražošanas teritorijas “Ķieģeļceplis” un “Ķieģeļceplis2”, Valkā, Valkas novadā

Objekta adrese: “Cepļa pļavas”, Valka, Valkas novads

Pasūtītājs: Valkas novada dome

Līguma summa EUR bez PVN: 3’338’056.89

Realizācijas periods: 12.09.2018.-12.09.2019.

Projekta laikā veiktie darbi: pakošanas ceha ar administratīvām un sadzīves telpām, noliktavas un atsevišķa apsardzes ēkas būvniecību. Būvdarbu veidi – būvlaukuma sagatavošanas  un uzturēšanas darbi, zemes darbi, vispārceltnieciskie darbi t.sk. 0-cikla, ēkas karkasa, jumta, logu, vārtu, durvju, starpsienu, griestu, grīdas apdares darbus un apsardzes ēkas (konteinertipa 2,4 x 3,3 x 2,9) uzstādīšanu, inženierkomunikāciju iekšējo tīklu t.sk. ventilācijas, kondicionēšanas, apkures, siltummezgla, iekšējā ūdensvada un kanalizācijas, elektroapgādes un apgaismojuma, iekšējo vājstrāvas tīklu izbūvi, inženierkomunikāciju ārējo tīklu t.sk. ārējā ūdensvada un kanalizācijas, ārējo elektroapgādes un siltumtrases tīklu izbūvi un veica teritorijas labiekārtošanas darbus.

Kontakti

SIA "woltec"

Biroja adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Tālrunis: +371 64225468
Mobilais tālrunis: +371 29429501
Fakss: +371 64222858
E-pasts: woltec@woltec.lv

Juridiskā adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Reģistrācijas numurs: 44103097350
PVN maks. numurs: LV44103097350
Banka: AS SEB banka, Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV58UNLA0050022728750
Banka: AS LUMINOR BANK, Kods: RIKOLV22
Konta numurs: LV83RIKO0000085955549

Darbdienās: 8:00-17:00
Sestdienās/svētdienās: brīvs