Sākums / Objekti / Madonas pilsētas PII “Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbi

Objekta nosaukums: Madonas pilsētas PII “Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbi

Objekta adrese: Raiņa iela 17, Madona, Madonas novads

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība

Līguma summa: 1’401’967.76 EUR bez PVN

Realizācijas periods: 26.11.2012.-29.11.2013.

Objekts nodots ekspluatācijā: 2014.gada 26.februāris

Projekta laikā veiktie darbi: Vispārceltnieciskie darbi, teritorijas labiekārtošana tai skaitā roteļlaukumu ierīkošanas darbi, žoga, lietus ūdens kanalizācijas un brauktuves seguma izbūve, iekšējo un ārējo elektroapgādes tīklu, zibensaizsadzības, iekējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, ventilācijas sistēmu, gaisa kondicionēšanas un siltumapgādes, siltummezgla, ugunsdzēsības automātikas signalizācijas, telekomunikāciju, datortīklu, vidonovērošanas, video sarunu un apsardzes signalizācijas sistēmu izbūve.

Kontakti

SIA "woltec"

Biroja adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Tālrunis: +371 64225468
Mobilais tālrunis: +371 29429501
Fakss: +371 64222858
E-pasts: woltec@woltec.lv

Juridiskā adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Reģistrācijas numurs: 44103097350
PVN maks. numurs: LV44103097350
Banka: AS SEB banka, Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV58UNLA0050022728750
Banka: AS LUMINOR BANK, Kods: RIKOLV22
Konta numurs: LV83RIKO0000085955549

Darbdienās: 8:00-17:00
Sestdienās/svētdienās: brīvs