Sākums / Objekti

Aktualitātes

 • ĒKAS PĀRBŪVE RAIŅA IELĀ 25, CĒSĪS, CĒSU NOVADĀ UN TAI PIEGUĻOŠĀS TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA UN INŽENIERTĪKLU IZBŪVE RAIŅA IELĀ 25, CĒSĪS, CĒSU NOVADĀ, LV-4101

  Objekta adrese: Raiņas iela 25, Cēsis, Cēsu novads Pasūtītājs: Cēsu novada pašvaldība Līguma summa EUR bez PVN: 1’618’811,68 Realizācijas periods: 22.03.2023. – 28.12.2023. Projekta ietvaros veiktie darbi: vispārceltnieciskie darbi, būvkonstrukcijas, iekšējie ūdensvada un kanalizācijas, siltumapgādes un ventilācijas, elektroapgādes un vājstrāvas tīkli, ārējie ūdensapgādes un kanalizācijas, lietusūdens kanalizācijas, elektroapgādes un vājstrāvas tīkli un teritorijas labiekārtošanas darbi.

  19.02.2024.

 • Mārupes pagasta Liliju ielas un Vētras ciema ūdenssaimniecības sistēmas attīstība

  Pasūtītājs: SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” Līguma summa EUR bez PVN: 1’632’875,01 Realizācijas periods: 11.11.2021.-24.05.2023. Projekta laikā veiktie darbi: pašteces kanalizācijas, kanalizācijas spiedvada un ūdensvada tīklu izbūve, kanalizācijas sūkņu staciju uzstādīšana un ieregulēšana un ceļa segumu atjaunošana.

  19.02.2024.

 • Mārupes un Vētras ciemu ūdenssaimniecības sistēmas attīstība – 1.daļa

  Pasūtītājs: SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” Līguma summa EUR bez PVN: 2’438’816,14 Realizācijas periods: 26.01.2021.-25.05.2023. Projekta laikā veiktie darbi: pašteces kanalizācijas, kanalizācijas spiedvada un ūdensvada tīklu izbūve, kanalizācijas sūkņu staciju uzstādīšana un ieregulēšana un ceļa segumu atjaunošana.

  19.02.2024.

 • SIA “Cēsu klīnika” ārstniecības korpusa pārbūves 2. projektēšanas kārta

  Objekta adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads Pasūtītājs: SIA “Cēsu klīnika” Līguma summa EUR bez PVN: 1’465’083,46 Realizācijas periods: 07.07.2022. – 24.03.2023. Projekta ietvaros veiktie darbi: vispārceltnieciskie darbi, būvkonstrukcijas, iekšējās ūdensvada un kanalizācijas, gaisa sadales sistēmu, iekšējie elektroapgādes un vājstrāvas tīklu, medicīnas gāzu sistēmas un māsu izsaukšanas sistēmas izbūve,  mēbeļu piegāde un uzstādīšana.

  19.04.2023.

 • DIENESTA VIESNĪCAS PĀRBŪVE AUSEKĻA IELĀ 25B UN AUSEKĻA IELĀ 25C, VALMIERĀ (2.KĀRTA)

  Objekta adrese: Ausekļa iela 25B un Ausekļa iela 25C, Valmiera Pasūtītājs: Valmieras novada pašvaldība Līguma summa EUR bez PVN: 3’890’566.30 Realizācijas periods: 10.12.2021. – 18.01.2023. Projekta ietvaros veiktie darbi: vispārceltnieciskie darbi, būvkonstrukcijas, iekšējās ūdensvada un kanalizācijas, apkures un ventilācijas sistēmas, iekšējie elektroapgādes un vājstrāvas tīkli, ārējie siltumtīkli, elektroapgādes, kanalizācijas un ūdensvada tīkli, teritorijas labiekārtošanas un […]

  15.02.2023.

 • Kazarmu ēkas (005) pārbūve objektā Cēsu ielā 54, Valmierā

  Objekta adrese: Cēsu iela 54, Valmiera, LV-4201 Pasūtītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Līguma summa EUR bez PVN: 2’085’842.65 Realizācijas periods: 11.03.2021. – 20.06.2022. Projekta laikā veiktie darbi: vispārceltnieciskie darbi,  inženierkomunikāciju iekšējo tīklu t.sk. ventilācijas, apkures, siltummezgla, iekšējā ūdensvada un kanalizācijas, elektroapgādes un apgaismojuma, iekšējo vājstrāvas tīklu, inženierkomunikāciju ārējo tīklu t.sk. ārējā ūdensvada […]

  06.09.2022.

 • SIA “CĒSU KLĪNIKA” Ārstniecības korpusa būvdarbi” Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā

  Objekta adrese: Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā Pasūtītājs: SIA “Cēsu klīnika” Līguma summa EUR bez PVN: 3’238’998.65 Realizācijas periods: 06.11.2020.-29.10.2021. Projekta laikā veiktie darbi: vispārējie celtniecības darbi, inženierkomunikāciju iekšējo tīklu t.sk. ventilācijas, klimata kontroles, apkures, siltummehānikas, iekšējā ūdensvada un kanalizācijas, elektroapgādes un apgaismojuma, iekšējo vājstrāvas tīklu, inženierkomunikāciju ārējo tīklu t.sk. ārējā ūdensvada un kanalizācijas […]

  06.09.2022.

 • Madonas Valsts ģimnāzijas ēkas kompleksa un stadiona pārbūve

  Objekta adrese: Skolas iela 10, Madona, Madonas novads, LV-4801 Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Līguma summa EUR bez PVN: 3’575’255.95 Realizācijas periods: 03.06.2019. – 31.05.2021. Projekta laikā veiktie darbi: Vispārceltnieciskie darbi, inženierkomunikāciju iekšējo tīklu t.sk. vēdināšanas, ventilācijas kaloriferu siltumapgādes sistēma apkures, radiatoru apkures, siltummezgla, iekšējā ūdensvada un kanalizācijas, elektroapgādes un apgaismojuma, iekšējo vājstrāvas tīklu, inženierkomunikāciju ārējo […]

  06.09.2022.

 • Madonas pilsētas vidusskolas komplekss un stadions – 1.kārta. Sporta zāles korpusa atjaunošana. Piebūves mācību korpusiem un 2.kārta. Ēdamzāles/aktu zāles korpusa atjaunošana

  Objekta adrese: Valdemāra bulvāris 6, Madona, Madonas novads. LV-4801 Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Līguma summa EUR bez PVN: 2’382’372.10 Realizācijas periods: 19.06.2020. – 01.10.2021. Projekta laikā veiktie darbi: vispārceltnieciskie būvdarbi, inženierkomunikāciju iekšējo tīklu t.sk. vēdināšana, siltumapgādes, siltummezgla, iekšējā ūdensvada un kanalizācijas, elektroapgādes un apgaismojuma, iekšējo vājstrāvas tīklu, ārējo inženierkomunikāciju tīkli, t.sk. ārējā ūdensvada un kanalizācijas, […]

  06.09.2022.

 • Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta

  Objekta nosaukums: “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” Pasūtītājs: Ādažu novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” Līguma summa EUR bez PVN: 1’473’499.29 Realizācijas periods: 06.10.2020.-15.07.2022. Projekta laikā veiktie darbi: pašteces kanalizācijas, kanalizācijas spiedvada un ūdensvada tīklu izbūve, aizsargcauruļu izbūve izmantojot horizontālās urbšanas metodi, sakaru kanalizācijas izbūve, kanalizācijas sūkņu staciju uzstādīšana un ieregulēšana un ceļa segumu atjaunošana.

  10.08.2022.

  Kontakti

  SIA "woltec"

  Biroja adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
  Tālrunis: +371 64225468
  Mobilais tālrunis: +371 29429501
  Fakss: +371 64222858
  E-pasts: woltec@woltec.lv

  Juridiskā adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
  Reģistrācijas numurs: 44103097350
  PVN maks. numurs: LV44103097350
  Banka: AS SEB banka,
  Kods: UNLALV2X
  Konta numurs: LV58UNLA0050022728750
  Banka: AS LUMINOR BANK,
  Kods: RIKOLV22
  Konta numurs: LV83RIKO0000085955549

  Darbdienās: 8:00-17:00
  Sestdienās/svētdienās: brīvs