Sākums / Pakalpojumi / Realizētie projekti

Realizētie projekti

2024 / 02.19.

2023 / 04.19.

2023 / 02.15.

2022 / 09.06.

2022 / 09.06.

2022 / 09.06.

2022 / 09.06.

2019 / 06.02.

Ražošanas teritorijas “Ķieģeļceplis” un “Ķieģeļceplis2”, Valkā, Valkas novadā, 3’338’056.89 eur Skatīt

Valkas novada dome

2019 / 06.01.

Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas skolas pārbūve, 252’456.11 eur Skatīt

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

2019 / 06.01.

Balvu kultūras un atpūtas centrs, 870’708.67 eur Skatīt

Balvu novada pašvaldība

2019 / 06.01.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē, Daugavas ielā 7A, pārbūve, 957’332.36 eur Skatīt

SIA „Smiltenes NKUP”

2019 / 06.01.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, pārbūve, 1’389’993.51 eur Skatīt

Cēsu novada pašvaldība

2019 / 06.01.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūve, 1’321’808.05 eur Skatīt

Valkas novada dome

2017 / 06.01.

Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 0040715 001 atjaunošana, daļu telpu piemērojot dienesta viesnīcas vajadzībām, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, 1’374’468.30 eur Skatīt

Cēsu novada pašvaldība

2017 / 06.01.

Dabas un tehnoloģiju parka ēkas, piebraucamais ceļš un stāvlaukuma būvniecība, 699’704.52 eur Skatīt

Pārgaujas novada pašvaldība

2017 / 06.01.

Būvprojekta izstrāde, būvdarbi, autoruzraudzība objektā “GS AB Aviācijas eskadriļas glābēju un lidlauka nodrošinājuma dienesta ēka “NBS Aviācijas bāze””, 2’546’996.66 eur Skatīt

Valsts aizsardzības militāro
objektu un iepirkumu centrs

2016 / 06.01.

Degvielas, gāzes uzpildes stacijas ar veikalu, kafejnīcu, teritorijas labiekārtojumu “Cielavas”, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas novads, būvniecība, 883’590.09 eur Skatīt

SIA „DA 3”

2016 / 06.01.

Pirmsskolas izglītības iestādes (rekonstrukcija) pārbūve par pansionātu, Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, 729’863.65 eur Skatīt

Madonas novada pašvaldība

2016 / 06.01.

Ekipējuma noliktavu jaunbūve “Ādažu nacionālājā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā, 1’484’454.49 eur Skatīt

Valsts aizsardzības militāro
objektu un iepirkumu centrs

2015 / 06.01.

Transformatoru eļļas uztvērēju un savācēju remonta darbi un separatoru uzstādīšana apakšstacijās – Nr.66 “Priekule”, Nr.69 “Nīca”, Nr.154 “Džūkste”, Nr.157 “Ķemeri”, Nr.195 “Barkava”, Nr.28 “Jēkabpils”, Nr.33 “Krāslava”, Nr.45 “Iecava”, 169’709.63 eur Skatīt

AS „Augstsprieguma tīkls”

2015 / 06.01.

Katlumājas rekonstrukcija ar divu jaunu šķeldas katlu, 1.4 MW katrs, uzstādīšanu Gaujaslīču ielā 41, Gauja, Inčukalna novads, 846’198.33 eur Skatīt

SIA „Vangažu namsaimnieks”

2014 / 06.02.

Madonas pilsētas PII “Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbi, 1’401’967.76 eur Skatīt

2014 / 06.01.

Balvu Valsts Ģimnāzijas rekonstrukcija 1.kārta, 1’075’962.68 eur Skatīt

Balvu novada pašvaldība

2014 / 06.01.

Cēsu centrālās bibliotēkas, ēkas kadastra apzīmējums 4201 005 2301 001, renovācija, ieviešot mērķtiecīgus funkcionālus un tehniskus uzlabojumus un saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 2319 001, rekonstrukcijas, pielāgojot telpas bibliotēkas vajadzībām, 1.kārtas būvdarbi Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, 2’206’034.48 eur Skatīt

Cēsu novada pašvaldība

Kontakti

SIA "woltec"

Biroja adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Tālrunis: +371 64225468
Mobilais tālrunis: +371 29429501
Fakss: +371 64222858
E-pasts: woltec@woltec.lv

Juridiskā adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Reģistrācijas numurs: 44103097350
PVN maks. numurs: LV44103097350
Banka: AS SEB banka,
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV58UNLA0050022728750
Banka: AS LUMINOR BANK,
Kods: RIKOLV22
Konta numurs: LV83RIKO0000085955549

Darbdienās: 8:00-17:00
Sestdienās/svētdienās: brīvs