Sākums / Pakalpojumi / Realizētie projekti

Realizētie projekti

2022 / 08.10.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss”

2019 / 06.02.

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, 406’066.08 eur Skatīt

SIA „Rūpe”

2019 / 06.02.

Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, 836’264.24 eur Skatīt

SIA „Rūpe”

2019 / 06.02.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta, 1’138’010.61 eur Skatīt

Valkas novada dome

2019 / 06.02.

Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Valmierā un Valmiermuižā, 639’704.43 eur Skatīt

SIA „Valmieras ūdens”

2019 / 06.02.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas Smiltenē, 3.kārta, 1’209’859.80 eur Skatīt

Smiltenes novada dome /
SIA „Smiltenes NKUP”

2019 / 06.02.

Inženiertīklu izbūve NBS “Ādažu nacionālajā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā (ārkārtas apstākļos), 2’530’424.37 eur Skatīt

Valsts aizsardzības militāro
objektu un iepirkumu centrs

2017 / 06.02.

G.Apiņa ielas (posmā no Beātes ielas līdz Rubenes ielai) Valmierā pārbūve. ŪKT, ELT, VST Skatīt

AS „Ceļu pārvalde”

2017 / 06.02.

Lāčplēša, Vējkalna un Rijkalna ielas pārbūves Skatīt

SIA „Limbažu ceļi”

2017 / 06.02.

Saulrītu ielas rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā Skatīt

SIA „Limbažu ceļi”

2017 / 06.02.

Cempu un Paula Valdena ielu pārbūve Valmierā. ELT, VST, ŪKT, LKT izbūve Skatīt

SIA „Limbažu ceļi”

2017 / 06.02.

Projektēšanas un būvniecības darbi objektā Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu alglomerācijas robežās, 402’544.98 eur Skatīt

Cēsu pilsētas SIA „VINDA”

2017 / 06.02.

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbi “Ūdensvada rekonstrukcija Rīgas un Vēju ielās Carnikavā, ūdensvada izbūve Mežgarciemā, kanalizācijas rekonstrukcija Cīruļu un Svīres ielās, Kalngalē un Laivu ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā, 54’370.85 eur Skatīt

Pašvaldības aģentūra
„Carnikavas komunlāserviss”

2017 / 06.02.

Ūdensvada un kanalizācijas pašteces vada Voldemāra Baloža ielā, posmā no Voldemāra Baloža ielas 2 līdz Ausekļa iela, Valmierā, 154’889.25 eur Skatīt

SIA „Valmieras ūdens”

2017 / 06.01.

Ārējo inženierkomunikāciju “RSU sporta bāze Taurene”izbūve, 232’841.46 eur Skatīt

Rīgas Stradiņa universitāte

2016 / 06.01.

Ūdenssaimniecības infrastruktīras attīstība Smiltenes novada Blomes ciemā, 112’032.04 eur Skatīt

SIA „Smiltenes NKUP”

2015 / 06.01.

Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemā II kārta, 356’736.82 eur Skatīt

SIA „Vangažu avots”

2015 / 06.01.

Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā II kārta, 330’365.80 eur Skatīt

SIA „Vangažu avots”

2015 / 06.01.

Brīvības ielas Valmierā, posmā no Palejas ielas līdz Pilātu ielai, rekonstrukcija. LK,ELT, EST Skatīt

SIA „Limbažu ceļi”

2015 / 06.01.

Siltumtrašu rekonstrukcija Gaujaslīču ielā Gaujā Inčukalna novadā, 188’019.56 eur Skatīt

SIA „Vangažu avots”

2015 / 06.01.

Siltumtrašu rekonstrukcija pa Miera, Saules un Zvaigžņu ielām Inčukalnā, Inčukalna novadā, 148’668.01 eur Skatīt

SIA „Vangažu avots”

2015 / 06.01.

Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība (būvdarbi), 501’976.86 eur Skatīt

Pašvaldības aģentūra
„Carnikavas komunlāserviss”

2015 / 06.01.

Andreja Upīša ielas Valmierā (2.kārta – posmā no Rubenes ielai līdz Salacas ielai un 3.kārta – posmā no Salacas ielas līdz Patversmes ielai) rekonstrukcija. ŪKT Skatīt

AS „Ceļu pārvalde”

2015 / 06.01.

Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība, 379’083.00 eur Skatīt

SIA „Rūpe”

2015 / 06.01.

Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība, 435’090.29 eur Skatīt

SIA „Rūpe”

2015 / 06.01.

Alūksnes novada Alsviķu pagasta, Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība, 412’292.53 eur Skatīt

SIA „Rūpe”

2015 / 06.01.

Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība, 423’515.57 eur Skatīt

SIA „Rūpe”

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemā, 582’338.21 eur Skatīt

SIA „Vangažu avots”

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā, 2.kārta. Būvdarbi Jāņparka rajonā un Putriņu meža rajonā, 1.kārta, Mūrmuižas rajonā, 1.kārta, un Kaugurmuižas rajonā, 1.kārta. ŪKT Skatīt

CBF SIA „Binders”

2014 / 06.01.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekosntrukcija/paplašināšana Beverīnas un Oškalna ielās, 308’134.73 eur Skatīt

Valkas novada dome

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Valkas novada Kārķu ciemā, 317’175.44 eur Skatīt

Valkas novada dome

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Variņu ciemā.Būvdarbi, 350’340.23 eur Skatīt

SIA „Smiltenes NKUP

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Variņu ciemā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-65, 129’378.93 eur Skatīt

SIA „Smiltenes NKUP”

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Palsmanes ciemā. Būvdarbi, 506’272.91 eur Skatīt

SIA „Smiltenes NKUP”

2014 / 06.01.

Projektēšanas un būvniecības darbi objektā Priekuļu novada Priekuļu pagasta Jāņmuižas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, 198’579.99 eur Skatīt

Cēsu pilsētas SIA „VINDA”

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības attīstība Pabažu ciemā, Sējas novadā, 576’988.67 eur Skatīt

Sējas novada dome

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā, 313’081.49 eur Skatīt

Strenču novada dome

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 4.etaps, 475’256.46 eur Skatīt

Strenču novada dome

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārta, 420’950.25 eur Skatīt

Kocēnu novada dome

2014 / 06.01.

Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā, 363’740.57 eur Skatīt

SIA „Vangažu avots”

2013 / 06.01.

Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada, Naukšēnu pagasta, Naukšēnu ciemā, 373’736.82 eur Skatīt

Naukšēnu novada pašvaldība

2013 / 06.01.

Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība, 353’474.38 eur Skatīt

Alojas novada dome

2013 / 06.01.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un ietaišu būvniecība Līgatnes novada “Skaļupēs”, 299’562.43 eur Skatīt

Līgatnes novada dome

2013 / 06.01.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija/paplašināšana Valkas novada, Valkas pilsētā, 774’016.91 eur Skatīt

Valkas novada dome

Kontakti

SIA "woltec"

Biroja adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Tālrunis: +371 64225468
Mobilais tālrunis: +371 29429501
Fakss: +371 64222858
E-pasts: woltec@woltec.lv

Juridiskā adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Reģistrācijas numurs: 44103097350
PVN maks. numurs: LV44103097350
Banka: AS SEB banka, Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV58UNLA0050022728750
Banka: AS LUMINOR BANK, Kods: RIKOLV22
Konta numurs: LV83RIKO0000085955549

Darbdienās: 8:00-17:00
Sestdienās/svētdienās: brīvs