Sākums / Pakalpojumi / Realizētie projekti

Realizētie projekti

2018 / 06.01.

330/110kV gaisvadu līniju trašu attīrīšana no apauguma (krūmiem) Skatīt

AS „Augstsprieguma tīkls”

2018 / 06.01.

330 kV dzelzbetona balstu maiņa Skatīt

SIA „Latvijas energoceltnieks”

2018 / 06.01.

OPGW kabeļu līniju izbūve uz 110kV līnijām starp apakšstacijām “Dagda”, “Zilupe” un “Krāslava” Skatīt

AS „Latvenergo”

2017 / 06.01.

NBS NP 3.RNC kazarmu ēku bloka būvniecība 4.korpuss), Ādažu nacionālajā mācību centrā, “Kadagā”, Ādažu novadā Skatīt

SIA „Abora”

2017 / 06.01.

110 kV gaisvadu līniju remonta darbi Rīgas un Valmieras iecirkņos Skatīt

AS „Augstsprieguma tīkls”

2017 / 06.01.

0.4kV pieslēguma vietas, apgaismojuma tīkla un videonovērošanas tīklu izbūve Vecpuišu parkā, Valmierā (2.kārta) Skatīt

Valmieras pilsētas pašvaldība

2017 / 06.01.

Ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcija Smiltenes novada Smiltenes pilsētā, Ceriņu ielā un Līvu ielā Skatīt

Smiltenes novada dome

2017 / 06.01.

Ielu apgaismojuma izbūve Zemeņu ielā, Kocēnos Skatīt

Kocēnu novada dome

2017 / 06.01.

Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai. Apgaismojuma izbūve un kabeļu čauļošana Skatīt

SIA „8 CBR”

2017 / 06.01.

20kV GEPL LL-22 (no AL22-01 līdz b.Nr.34), LL-26 (no AL26-01 līdz b.Nr.19), LL-30 (posmā no A/st. Nr.124 līdz b.Nr.37), T-4286 “Avots”, T-4484 “Dzelzis - 1”, T-4485 “Dzelzis-2”, T-4373 “Airi” 20/0.4kV tīkla Skatīt

AS „Sadales tīkls”

2017 / 06.01.

NBS GA AB kazarmas jaunbūve, katlu mājas un teritorijas inženiertīklu pārbūve (1.kārta un 2.kārta) “NBS Aviācijas bāze”, Rembates pagasts, Ķeguma novads. Eletroapgādes ierīkošana un ārējās elektroapgādes un vājstrāvas tīklu izbūve Skatīt

SIA „Arčers”

2017 / 06.01.

NBS NP 3.RNC kazarmu ēku bloka būvniecība (3.korpuss), Ādažu nacionālajā mācību centrā, “Kadagā”, Ādažu novadā Skatīt

SIA „Abora”

2017 / 06.01.

G.Apiņa ielas (posmā no Beātes ielas līdz Rubenes ielai) Valmierā pārbūve. ŪKT, ELT, VST Skatīt

SIA „Limbažu ceļi”

2017 / 06.01.

Cempu un Paula Valdena ielu pārbūve Valmierā. ELT, VST, ŪKT, LKT izbūve Skatīt

SIA „Limbažu ceļi”

2016 / 06.02.

Smiltenes pilsētas Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukcija Skatīt

SIA „8 CBR”

2016 / 06.01.

NBS NP 3.RNC kazarmu ēku bloka būvniecība “Ādažu nacionālajā mācību centrā „Kadagā”, Ādažu novadā” Skatīt

SIA „Abora”

2016 / 06.01.

Valsts reģionālā autoceļa P30, Cēsis – Vecpiebalga-Madona posma km 24.60-38.00 rekonstrukcija posmā no km 31.960 līdz km 32.460. Telekomunikāciju pārbūves un ārējo apgaismes tīklu izbūve Skatīt

SIA „8 CBR”

2016 / 06.01.

NBS Aviācijas bāzes sakaru, navigācijas un meteoroloģiskās sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana. Elektroapgādes un vājstrāvas tīklu izbūve Skatīt

SIA „Arčers”

2015 / 06.01.

110kV gaisvadu līniju trašu attīrīšana no apauguma (krūmiem) Valmieras iecirknī Skatīt

AS”Augstsprieguma tīkls”

2015 / 06.01.

Brīvības ielas Valmierā, posmā no Palejas ielas līdz Pilātu ielai, rekonstrukcija. LK,ELT, EST Skatīt

SIA “Limbažu ceļi”

2015 / 06.01.

Perspektīvā plānotā gājēju pārvada pār autoceļu P103 Dobele-Bauska 17.44kM izgaismošana Skatīt

VAS „Latvijas Valsts meži”

2015 / 06.01.

330/110 kV gaisvadu līniju dubultsējumu izolatoru ķēžu uzstādīšana un balstu taisnošanas darbi Krustpils un Valmieras iecirkņos Skatīt

AS „Augstsprieguma tīkls”

2015 / 06.01.

Valmieras pilsētas apgaismojuma infrastruktūras nomaiņa Skatīt

Valmieras pilsētas pašvaldība

2015 / 06.01.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Skatīt

Kocēnu novada dome

2014 / 06.01.

Limbažu pilsētas apgaismojuma infrastruktūras modernizācija Skatīt

Limbažu novada pašvaldība

2014 / 06.01.

Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācijas otrās un trešās kārtas būvdarbi Skatīt

Smiltenes novada dome

2013 / 06.01.

Strenču pašvaldības publisko apgaismojuma un infrastruktūras modernizācija Sedas pilsētā Skatīt

Strenču novada dome

2013 / 06.01.

Strenču pašvaldības publisko apgaismojuma un infrastruktūras modernizācija Strenču pilsētā Skatīt

Strenču novada dome

2013 / 06.01.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valmieras pilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā Skatīt

Valmieras pilsētas pašvaldība

Kontakti

SIA "woltec"

Biroja adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Tālrunis: +371 64225468
Mobilais tālrunis: +371 29429501
Fakss: +371 64222858
E-pasts: woltec@woltec.lv

Juridiskā adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Lv-4201
Reģistrācijas numurs: 44103097350
PVN maks. numurs: LV44103097350
Banka: AS SEB banka, Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV58UNLA0050022728750
Banka: AS LUMINOR BANK, Kods: RIKOLV22
Konta numurs: LV83RIKO0000085955549

Darbdienās: 8:00-17:00
Sestdienās/svētdienās: brīvs